Radek Chalupa - vývoj software

Hlavní stránka

Vývoj software

Školení a konzultace

Webdesign

Externí spolupráce

Software

Knihy

Články

Blog

Kontakt


Co je nového?

- Aktualizace aplikace "Net Rádio" (2.1.0.1). (28.1.2014)

- Nová verze aplikace "Ovládání CD" (3.0.0.1). (2.1.2013)

- Nová verze aplikace "Okna plus" (3.0.0.1). (29.11.2012)

- Nová pomůcka "Vypnutí Windows". (6.10.2012)

- Nová verze aplikace "Kamera" (4.8.5.1). (21.9.2012)

- Nová verze aplikace "Záznam zvuku" (4.0.0.1). (18.5.2012)

- Nová verze aplikace "Sledování paměti" (6.0.0.1). (14.4.2012)

- Nástroj "Server opis obrazovky" (1.0.0.1). (23.1.2012)

- Nová aplikace "GIF Prohlížeč" (1.0.0.4). (29.9.2011)

- Aktualizace aplikace "Záznam zvuku" (3.0.2.1). (2.8.2011)

- Nová verze aplikace "Net Rádio" (2.0.1.6). (20.8.2011)

- Nová verze aplikace "Sledování paměti" (5.1.0.4). (5.8.2011)

Programování v GDI+ v příkladech

Programování v GDI+

"Programování v GDI+ v příkladech - grafika a fotografie ve Visual C++"
Kniha vyšla v únoru 2007 v nakladatelství BEN.

Můžete si ji objednat:
na stránkách vydavatele - BEN

Tato kniha je určena programátorům v Microsoft Visual C++, kteří se chtějí naučit něco více o práci s grafikou, především obrázky a fotografiemi. Čtenáři se naučí využívat knihovnu GDI+ která je standardní součástí vývojářského balíku Microsoft Platform SDK pro Windows. U čtenářů se předpokládá alespoň základní znalost jazyka C++ a vývojového prostředí Microsoft Visual C++. Ukázkové projekty jsou vytvořeny v prostředí Microsoft Visual Studio 2005 s využitím knihovny ATL. V úvodní kapitole se čtenáři se naučí jak správně inicializovat knihovnu GDI+ pro použití ve vlastním programu. Dále si ukážeme jako v GDI+ správně detekovat chyby a jak získat informace o podporovaných grafických kodecích a dekodérech. V následující kapitole již budeme pracovat s fotografiemi (resp. obecně s jakýmikoliv grafickými soubory). Nejprve si ukážeme jak načítat grafické soubory různých formátů a jak při jejich zobrazování zabránit nežádoucímu problikávání pozadí. Dále si ukážeme jak načtený (a případně upravený) obrázek uložit do zvoleného formátu a jak v případě JPEG formátu nastavit požadovanou kvalitu komprese při ukládání. Následující kapitola se pak podrobněji věnuje různým způsobům vykreslení grafického souboru s volitelnou kvalitou interpolace při vykreslená v jiné něž plné velikosti. Naučíme se také jak získat a vykreslit rychlý náhled obrázku, který může být v některých grafických souborech uložen separátně. V další kapitole již přejdeme k úpravám fotografií. Ukážeme si jaké možnosti poskytuje knihovna GDI+ pro velice rychlou a efektivní modifikaci grafických dat. Na ukázku si vytvoříme několik grafických filtrů včetně použití alfa-kanálu, tedy definování stupně průhlednosti daného bobu nebo oblasti obrázku. Dále si ukážeme jak vytvořit a zobrazit histogram obrázku jak celkový tak pro jednotlivé barevné složky. Další kapitola bude věnována načtení EXIF informací které mohou být obsaženy v některých fotografiích a dále jejich úpravou a zápisem zpět do souboru. Dále si ukážeme jak "kreslit" přímo na plochu obrázku a výsledek samozřejmě uložit zpět do souboru. Příkladem bude zápis "copyrightu" jak vlastního textu do fotografie. Závěrečné kapitoly jsou tvořeny komplexnějšími ukázkovými aplikacemi. První z nich je spořič obrazovky pro Windows promítající přes celou obrazovku grafické soubory nalezené ve zvolené složce. Druhou aplikací je rozšíření kontextové nabídky Průzkumníka Windows o položku která vybrané grafické soubory odešle do vlastní aplikace tyto soubory promítající na obrazovce s tím že kromě časovaného střídání obrázků bude možné "ruční" procházení pomocí klávesnice. Poslední ukázkovou aplikací pak bude aplikace umožňující rychlé přepínání režimů obrazovky (rozlišení, barevná hloubka a obnovovací frekvence) a dále okamžité spuštění spořiče obrazovky nebo přepnutí monitoru do úsporného režimu bez čekání po nastavený čas prodlevy.

Ke stažení

Doprovodné příklady (822 kB - zip)

Přeložené spustitelné programy z doprovodných příkladů (1716 kB - zip)

  © 2014 Radek Chalupa || tel. 739 219 991Kontakt | Twitter | Poslat e-mail || Úvod