Školení programování

Školení jsou určena jak pro začátečníky, kteří chtějí začít programovat tak pro více nebo méně pokročilé programátory, kteří třeba chtějí přejít na jazyk C/C++ nebo C# z jiného jazyka nebo programují na jiné platformě než Windows.

Témata školení pro programátory

Programovací jazyk C/C++

Programovací jazyk C#

Programování ve Windows – Win API

NET Framework – Windows Forms

Programování v COM, ActiveX, knihovna ATL

Programování ve Visual C++ s MFC

Vývoj aplikací s využitím šablon knihovny ATL

Programování multimédií

Databáze SQLite v C++

Jakým způsobem se můžete školit
  • Individuální školení
    Individuální školení či konzultace (pro 1 nebo 2 osoby) je nejefektivnější způsob školení z hlediska využití „prosezeného“ času. Školení nebo konzultace je zcela přizpůsobeno Vám, zejména pokud jde o jeho obsah/osnovu, tempo výuky, časový objem za týden/měsíc.
  • Dálkové on-line školení a konzultace
    Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete na školení docházet/dojíždět osobně, můžete (v případě individuálního školení nebo konzultace) využít dálkové on-line formy probíhající přes Skype.
  • Školení na míru přímo ve Vaší firmě
    V případě školení pro více účastníků se můžete školit přímo v prostorách Vaší firmy (platí pro pražské firmy) a předem společně sestavit plán a obsah školení, podle kterého pak můžete „nominovat“ ty zaměstnance, jejichž případné výchozí znalosti a cílové požadavky nejlépe odpovídají sjednanému obsahu. Je samozřejmě možné v jedné firmě uspořádat na stejné nebo podobné téma školení pro dvě popř. i více skupin s různou startovní úrovní znalostí a různými cílovými požadavky. Tyto skupiny se mohou školit pararelně nebo v návazných termínech podle potřeb Vaší firmy.
Ceny školení a konzultací

V případě individuálních školení a konzultací (tj. 1-2 osoby) je běžná cena 500,- Kč/hodinu za osobu.

Často kladené otázky

Proč není u jednotlivých témat školení uvedena celková doba?

Jak individuální tak skupinová školení jsou vždy šita na míru Vašim požadavkům. Celková doba (čistý čas) je závislá na několika faktorech jako je výchozí úroveň znalostí účastníka(-ů) požadovaná hloubka probírané tématiky a v neposlední řadě rychlost „vstřebávání“ látky která je individuální.

Jsou kurzy a školení určeny pro začátečníky nebo již musím něco znát?

Školení jsou pro všechny bez ohledu na výchozí úroveň znalostí. Pokud jste úplnými začátečníky, vše se naučíte během školení. Pokročilí programátoři si pak vyberou to téma, které je pro ně nové nebo ve kterém se potřebují zdokonalit, popřípadě využijí možnosti jednorázové nebo krátkodobé konzultace.

Vyplatí se investice do školení? Není lepší samostudium z literatury?

Jistě znáte úsloví „Čas jsou peníze!“ která v dnešní uspěchané době platí dvojnásob. A při samostudiu ať již z tištěné literatury nebo nějaké elektronické dokumentace často narazíte na nějaký relativně drobný problém typu „Proč nejde přeložit nebo spustit tenhle doprovodný příklad k učebnici?“. Vyřešením takového problému při samostudiu často ztratíte i několik hodin. Při školení s lektorem toto nebezpečí ztráty času nehrozí. Pokud při samostudiu mezi jednotlivými sezeními na podobný problém narazíte, vyřešíme jej společně při nejbližším sezení nebo jako účastnící školení máte možnost kontaktovat mě on-line (skype, msn), přičemž při odpovídání on-line jsou dotazy aktivních účastníků vyřizovány přednostně.

Musím platit předem?

Nemusíte. Pokud budete platit v hotovosti, zaplatíte vždy za každé odškolené sezení s tím že daňový doklad můžete dostat za každé sezení zvlášť nebo podle Vašich potřeb vždy třeba jednou za měsíc nebo za celé školení najednou. V případě platby bankovním převodem si pak můžete předplatit určitý počet hodin předem nebo na základě podepsané závazné objednávky proplatíte fakturu až v průběhu nebo po skončení školení. Toto platí pro individuální i skupinová školení ve Vaší firmě.