Radek Chalupa - vývoj software

Hlavní stránka

Vývoj software

Školení a konzultace

Webdesign

Externí spolupráce

Software

Knihy

Články

Blog

Kontakt


Co je nového?

- Aktualizace aplikace "Net Rádio" (2.1.0.1). (28.1.2014)

- Nová verze aplikace "Ovládání CD" (3.0.0.1). (2.1.2013)

- Nová verze aplikace "Okna plus" (3.0.0.1). (29.11.2012)

- Nová pomůcka "Vypnutí Windows". (6.10.2012)

- Nová verze aplikace "Kamera" (4.8.5.1). (21.9.2012)

- Nová verze aplikace "Záznam zvuku" (4.0.0.1). (18.5.2012)

- Nová verze aplikace "Sledování paměti" (6.0.0.1). (14.4.2012)

- Nástroj "Server opis obrazovky" (1.0.0.1). (23.1.2012)

- Nová aplikace "GIF Prohlížeč" (1.0.0.4). (29.9.2011)

- Aktualizace aplikace "Záznam zvuku" (3.0.2.1). (2.8.2011)

- Nová verze aplikace "Net Rádio" (2.0.1.6). (20.8.2011)

- Nová verze aplikace "Sledování paměti" (5.1.0.4). (5.8.2011)

Školení programování

Školení jsou určena jak pro začátečníky, kteří chtějí začít programovat tak pro více nebo méně pokročilé programátory, kteří třeba chtějí přejít na jazyk C/C++ nebo C# z jiného jazyka nebo programují na jiné platformě než Windows.

Témata školení pro programátory

Programovací jazyk C/C++

Programovací jazyk C#

Programování ve Win32 API

Programování v .NET Framework - WinForms

COM, ActiveX a knihovna ATL

Vývoj Win32 aplikací s využitím knihovny ATL

Programování multimédií ve Windows

Programování pro .NET v jazyce C++/CLI

Knihovna MFC

! Podrobnosti o jednotlivých tématech získáte kliknutím na příslušný odkaz.

Individuální školení

Individuální školení či konzultace (pro 1 nebo 2 osoby) je nejefektivnější způsob školení z hlediska využití "prosezeného" času. Školení nebo konzultace je zcela přizbůsobeno Vám, zejména pokud jde o jeho obsah/osnovu, tempo výuky, časový objem za týden/měsíc.

Dálkové on-line školení a konzultace

Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete na školení docházet/dojíždět osobně, můžete (v případě individuálního školení nebo konzultace) využít dálkové on-line formy probíhající přes Skype nebo Live Messenger.

Další informace

Přečtěte si pár důvodů, proč pro Vás může být výhodné využít mé nabídky školení.

Často kladené otázky.

Proč je výhodné využít nabídky školení?

Ušetříte čas aneb čas jsou peníze

Mnozí si asi říkáte, zda se vyplatí investovat příslušnou částku do školení, když se můžete učit samostatně například z klasické (tj. tištěné v knižní podobě) literatury nebo ze zdrojů na Internetu? I v případě že pomineme cenu tištěné literatury, která často není zanedbatelná, nebo cenu za internetové připojení, je zde především faktor času. Prakticky každý kdo někdy studoval (programování) samostatně z nějakých materiálů ať již tištěných nebo v elektronické podobě, nejednou narazil na nějaký (jak se později ukázalo drobný) problém, na kterém se takříkajíc zasekl a strávil i několik hodin pokusů a omylů například na tom aby "rozchodil" nějaký příklad. Poté se ukáže že celý problém byl třeba ve "vynechané závorce" nebo chybějícímu odkazu na některou knihovnu, což Vám samozřejmě na dané úrovni zkušeností zabere při samostudiu onen "čas zoufalých pokusů a omylů". Při školení se zkušeným lektorem nebo konzultantem se takové problémy ve většině případů vyřeší rychle a ušetřený čas jsou přece peníze, jak praví známé úsloví.

Školení na míru přímo ve Vaší firmě

V případě školení pro více účastníků se můžete školit přímo v prostorách Vaší firmy (platí pro pražské firmy) a předem společně sestavit plán a obsah školení, podle kterého pak můžete "nominovat" ty zaměstnance, jejichž případné výchozí znalosti a cílové požadavky nejlépe odpovídají sjednanému obsahu. Je samozřejmě možné v jedné firmě uspořádat na stejné nebo podobné téma školení pro dvě popř. i více skupin s různou startovní úrovní znalostí a různými cílovými požadavky. Tyto skupiny se mohou školit pararelně nebo v návazných termínech podle potřeb Vaší firmy.

Výhody individuálního školení

Mnozí jistě znají z vlastní zkušenosti, jak v praxi vypadají mnohá školení či kurzy pořádané "velkými" školícími středisky. Musíte se přihlásit v větším či menším předstihem na pevně daný termín, často zaplatit zálohu nebo celou částku předem a doufat že "do toho nic nepřijde". Vlastní obsah školení je pak pevně daný a naplánovaný takřka minutu po minutě, bez ohledu na to že často dochází k situaci (samozřejmě když trochu přeženu)  že polovina účastníků tempu prostě nestačí a skoro neví o čem je řeč, zatímco druhá polovina se nudí neboť se přihlásili na školení z důvodu zdokonalení či vybroušení znalosti tématu a zjišťují že téma je probíráno od začátku a na to "vybroušení" dojde snad někdy v závěrečné fázi kurzu.

Toto Vám v případě individuálního školení nehrozí. Váš čas který si zaplatíte a na školení strávíte bude využit v maximální míře a efektivitě. Začneme tím, že si sestavíme předběžný nástin témat kterým se budete chtít věnovat. Na základě Vašich případných znalostí a dosavadní praxe (což samozřejmě není podmínkou - můžete být i naprostými začátečníky) najdeme vhodný startovní bod, abychom případně neztráceli čas opakováním "malé násobilky". Také vlastní tempo a intenzitu výkladu si budete určovat Vy. Stejně tak máte samozřejmě možnost zcela individuálně domluvit intenzitu školení z hlediska počtu hodin za týden.

Co dále získáte jako účastníci školení?

Ať již jde o jednotlivce nebo účastníky skupinových školení ve Vaší firmě, kromě vlastní účasti na školené získáte další výhody. V době mezi jednotlivými "sezeními" máte přednostní možnost on-line konzultací (skype, msn, popř. telefonicky nebo e-mailem) k různým případným problémům, vyskytnuvších se v při samostudiu. Dále například získáte (samozřejmě pouze pro nekomerční využití) některé zdrojové kódy a knihovny, které jsem vytvořil. Přednostní vyřizování různých dotazů pro účastníky školení samozřejmě platí i po jeho ukončení. Dostávám mnoho e-mailů (nebo otázek přes "instant messengery") s dotazy a prosbami o rady. Samozřejmě není v mých časových možnostech na všechny tyto otázky reagovat a proto upřednostňuji právě současné i minulé účastníky školení a klienty pro které jsem vytvářel zakázkový software.

Často kladené otázky

Proč není u jednotlivých témat školení uvedena celková doba?

Jak individuální tak skupinová školení jsou vždy šita na míru Vašim požadavkům. Celková doba (čistý čas) je závislá na několika faktorech jako je výchozí úroveň znalostí účastníka(-ů) požadovaná hloubka probírané tématiky a v neposlední řadě rychlost "vstřebávání" látky která je individuální.

Jsou kurzy a školení určeny pro začátečníky nebo již musím něco znát?

Školení jsou pro všechny bez ohledu na výchozí úroveň znalostí. Pokud jste úplnými začátečníky, vše se naučíte během školení. Pokročilí programátoři si pak vyberou to téma, které je pro ně nové nebo ve kterém se potřebují zdokonalit, popřípadě využijí možnosti jednorázové nebo krátkodobé konzultace.

Vyplatí se investice do školení? Není lepší samostudium z literatury?

Jistě znáte úsloví "Čas jsou peníze!" která v dnešní uspěchané době platí dvojnásob. A při samostudiu ať již z tištěné literatury nebo nějaké elektronické dokumentace často narazíte na nějaký relativně drobný problém typu "Proč nejde přeložit nebo spustit tenhle doprovodný příklad k učebnici?". Vyřešením takového problému při samostudiu často ztratíte i několik hodin. Při školení s lektorem toto nebezpečí ztráty času nehrozí. Pokud při samostudiu mezi jednotlivými sezeními na podobný problém narazíte, vyřešíme jej společně při nejbližším sezení nebo jako účastnící školení máte možnost kontaktovat mě on-line (skype, msn), přičemž při odpovídání on-line jsou dotazy aktivních účastníků vyřizovány přednostně.

Musím platit předem?

Nemusíte. Pokud budete platit v hotovosti, zaplatíte vždy za každé odškolené sezení s tím že daňový doklad můžete dostat za každé sezení zvlášť nebo podle Vašich potřeb vždy třeba jednou za měsíc nebo za celé školení najednou. V případě platby bankovním převodem si pak můžete předplatit určitý počet hodin předem nebo na základě podepsané závazné objednávky proplatíte fakturu až v průběhu nebo po skončení školení. Toto platí pro individuální i skupinová školení ve Vaší firmě.

  © 2014 Radek Chalupa || tel. 739 219 991Kontakt | Twitter | Poslat e-mail || Úvod