Softwarové produkty

Kamera

Záznam zvuku

Net Rádio

Okna Plus

Sledování paměti

Server opis obrazovky

GIF prohlížeč

Obrazovka

Ovládání oken

Ovládání CD

Schránka

Klávesnice

Zálohování projektů

Pomůcky 2007

Schránka - rozšíření Průzkumníka

Resource explorer

Vypnutí Windows

Médiakodér

Okna Plus

aktuální verze: 3.0.0.2 - 1.1.2013

Ikona aplikace na hlavním panelu

Systémové požadavky

Stažení a spuštění

Program není třeba instalovat, po rozbalení souborů "okna_plus.exe" a "zaznam_obrazovky.prx" do libovolné složky spustíte soubor "okna_plus.exe".

Stáhnout Okna plus - 64-bit pro Windows 7/8 (291 kB)

Stáhnout Okna plus - 32-bit pro Windows XP a vyšší (243 kB)

Hlavní funkce a moduly programu

Rozšíření oken

Umožňuje nastavit klávesové zkratky (reagující samozřejmě i v době kdy je program skrytý v ikoně) vyvolávající různé funkce pro manipulace s aktivním oknem. Například přepnutí do pozice "vždy navrchu" (a zpět), nastavit okno poloprůhledné a další.

Sledování paměti

Umožňuje zobrazovat v ikoně na hlavním panelu procento využití operační paměti, zobrazit varování při překročení předvolené hodnoty. Při najetí myší na tuto ikonu pak v plovoucím okně zobrazit

V konfiguraci je možné kromě vzhledu ikony nastavit interval sledování a především (procentuální) hodnotu, při jejímž překročení se zobrazí (v bublině u ikony a také výstražnou ikonou na pruhu úloh) upozornění.

Sledování historie schránky Windows

Aktivací této funkce (lze samozřejmě nastavit automaticky při spuštění) dojde k ukládání textů vložených do schránky Windows v jakékoliv aplikaci. Volbou z nabídky u ikony nebo předvolenou klávesovou zkratkou lze zobrazit seznam těchto textů a rychlým výběrem některý z nich vložit do schránky pro další použití.

Vložení vlastního textu do schránky Windows

Tento nástroj umožňuje vytvořit si vlastní seznam vlastních častěji používaných textů, ze kterých lze pak požadovaný text rychle vybrat a vložit požadovaný text do schránky Windows k dalšímu použití.

Opis obrazovky nebo její části

Nástroje pro opis obrazovky umožňují uložit do souboru (předvoleného grafického formátu a kvality) opis celé obrazovky, zvoleného monitoru, aktivního okna, vybraného okna nebo vybrané obdélníkové oblasti.

Záznam obrazovky nebo její části

Nástroje pro záznam obrazovky nebo její vybrané části do videosouboru ve formátu Windows Media s předvolenými parametry - bitový tok a frekvence snímků.

Měření na obrazovce

Nástroje umožňující měření pozic a rozměrů (v pixelech) na obrazovce. Nástroj pro měření úsečkami umožňuje změřit vždy pozici 2 bodů na obrazovce a jejich vzdálenost (absolutní, rozdíl ve vodorovném směru a rozdíl ve svislém směru). Nástroj pro měření výřezem pak umožňuje změřit pozicia rozměr vybrané obdélníkové oblasti obrazovky

Sběrač barvy

Nástroj pro zjištění barevných složek vybraného bodu na obrazovce, současně slouží jako "lupa"

IP info

Nástroj umožňující kromě zjištění vlastní IP adresy a jména počítače zjistit jméno počítače/serveru podle zadané IP adresy a naopak IP adresu zadaného počítače/serveru běžícího například na zadané URL adrese.

Ovládání CD mechaniky

Umožňuje předvolenými klávesovými zkratkami nebo kliknutím na ikonu v oblasti oznámení hlavního panelu otevírat a zavírat CD mechaniku.

Speciální složky Windows

Poskytuje seznam některých speciálních složek (nabídka start, "odeslat do", apod.), které nejsou přímo snadno dostupné (zejména pro méně zkušené uživatele) a možnost jejich otevření (zobrazení) v Průzkumníku Windows.

 © 2016 Radek Chalupa || tel. 739 219 991 | Kontakt | Twitter | Poslat e-mail || Radek Chalupa