Radek Chalupačlánky o programování a IT světě
Domů | Články | Ukázky kódu | Software | Vývoj software | Školení | Kontakt

Využijte možnost komunikace na dálku

Využijte možnosti školení a konzultací distanční formou s využitím online komunikace (Skype a další)

Přehled článků  o programování a světě IT vůbec

 

Jak na Linuxu v programu v jazyce C sledovat aktuální frekvenci procesoru
Ukázka kódu v jazyce C na Linuxu pro sledování aktuální frekvence jednotlivých procesorů/jader. (27.7.2020)

Zjištění hlasitosti zvuku v C++ na Linuxu
Jak v C/C++ na Linuxu s využitím rozhraní knihovny ALSA zjistit aktuálně nastavenou úroveň hlasitosti výchozího výstupního zvukového zařízení. (26.2.2020)

Vlastní sledování využití paměti v panelu Xfce
jednoduchý program v C++ pro zobrazení využité paměti v panelu Xfce s vlastním formátem výstupu. (16.2.2020)

Databáze SQLite - nadstavba v C++
Ukázka jednoduché třídy v C++ v Linuxu pro zapouzření některých běžných funkcí databáze SQLite. (3.2.2020)

Databáze SQLite v C++ - kódování textů
Jaké kódování, resp. znakové sady použít při ukládání a načítání textových položek v databázi SQLite v C/C++? (7.12.2019)

Databáze SQLite v C++ - třídění českých textů
Ukážeme si jak při výpisu dat z databáze SQLite dosáhnout správného českého řazení textů obsahujících diakritiku. (22.11.2019)

Databáze SQLite v C++ - binární data - BLOB
V předchozích částech tohoto tématu jsme si ukázali základy práce s daty typu celé číslo a text. Nyní se podíváme na obecná binární data - BLOB. Konkrétně jak ukládat a načítat celý obsah zvoleného souboru, v našem případě půjde o obrázky. (19.11.2019)

Databáze SQLite v C/C++ - jednoduché testy výkonu
V tomto článku najdete ukázku a výsledky jednoduchých testů rychlosti a výkonu SQLite databáze. (12.11.2019)

Co dělat když po instalaci Linuxu nejde zvuk do reproduktorů?
Po instalaci některé Linuxové distribuce (zejména z těch "odlehčených") někteří uživatelé zjistí že jim nejde zvuk do reproduktorů. Možná pomohou následující rady. (1.11.2019)

Databáze SQLite v C++ na Linuxu - prepared statements.
V pokračování seriálu o programování nad databází SQLIte v C++ na Linuxu se seznámíme s použitím prepared statemwnts pro výpis a editaci dat. (30.10.2019)

Databáze SQLite v C++ na Linuxu - podrobněji o základech
Podíváme se více do hloubky na základní funkce použité v úvodní části. Také se seznámíme s ošetřováním chyb v SQlite. (24.10.2019)

Databáze SQLite v C/C++ na Linuxu - základy
Jak připravit prostředí pro psaní aplikací v C/C++ nad databází SQLite. Ukázka základní aplikace nad SQLIte - vytvoření databáze, přidání dat a jejich výpis. (22.10.2019)

Vytvoření vlastního screenshot serveru pro Linux
Ukážeme si jak vytvořit vlastní jednoduchý server pro opis obrazovky pro Linux v C++ (s použitím GTK) a PHP. (9.10.2019)

Jak mít vedle sebe více operačních systémů
V tomto článku cíleném na laické a začinající uživatele si ukážeme jak bezproblémově nainstalovat vedle sebe dva nebo více operačních systémů různých druhů. (7.10.2019)

Kompozitor Compton pro plynulý obraz bez trhání
Jak se zbavit trhání obrazu použitím kompozitoru Compton v Linuxovém prostředí. (27.9.2019)

Ladění PHP skriptů ve Visual Studio Code s XDebug.
Ukážeme si jak ve Visual Studio Code ladit PHP skripty s využitím nástroje XDebug. (19.9.2019)

Psaní a spouštění PHP skriptů ve Visual Studio Code
Stručný návod jak ve Visual Studio Code na Linuxu psát a spouštět PHP skripty. (17.9.2019)

Jak mít v Linuxu vždy nejnovější verzi Firefoxu
Nechcete po vydání nové verze/aktualizace Firefoxu čekat až bude k disposici ve standardních repositářích vaší Linuxové distribuce? V následujících řádcích si ukážeme jak "ručně" získat vždy aktuální nejnovější verzi stabilní větve Firefoxu. (5.9.2019)

Jak v Linuxu zjistit počet zapsaných bytů na SSD disku
Jak v Linuxu zjistit počet dosud zapsaných bytů na SDD disk a tím odhad jeho další životnosti, když nechcete instalovat nějaký nástroj třetí strany. (2.9.2019)

Měření spotřebovaného času procesoru v Linuxu
Ukážeme si jak změřit spotřebovaný procesorový čas jak celým procesem tak jeho jednotlivými vlákny. (16.3.2019)

Sdílení paměti mezi procesy v Linuxu (C++)
Ukážeme si jak v Linuxu realizovat sdílení paměti mezi dvěma nebo více procesy v programu napsaném v C++ pouze s použitím standardních knihoven- (3.3.2019)

Grafický editor využívající ImageMagick a gtkmm - 3. část
Příklad editoru využívajícího ImageMagick si rozšíříme ukázkou zápisu textu do obrázku a přidání vlastního komentáře do grafického souboru. (28.2.2019)

Grafický editor využívající ImageMagick a gtkmm - 2. část
Pokračujeme ve vytvoření ukázkového grafického editoru využívajícího ImageMagick a gtkmm. Nyní s ukázkou manipulace s obrázkem a uložení úprav do souboru. (8.2.2019)

Grafický editor využívající ImageMagick a gtkmm - úvod
V této úvodní části série si připravíme projekt a ukážeme si jak v gtkmm vykreslit obrázek do okna aplikace. (6.2.2019)

Knihovna ImageMagick - seznámení a ukázka použití v C++.
Seznámení s grafickou knihovnou ImageMagick - ukázkový příklad v C++ a nastavení kompilátoru G++. (17.1.2019)

Odstranění diakritiky z textu v C++ na Linuxu
Ukážeme si jak v C++ odstranit z textu diakritiku s použitím pouze základních Linuxových funkcí. (3.1.2019)

Jak v C++ s GLib odstranit diakritiku z textu?
Jak v jazyce C/C++ odstranit diakritiku z textu s využitím funkce z knihovny GLib? (29.12.2018)

C/C++ a sdílené knihovny v Linuxu
Ukážeme ji jak v C/C++ vytvořit sdílenou knihovnu a použít její funkce ve vlastní aplikaci. (1.12.2018)

C++ v Linuxu - úvod
Úvod do programování v C/C++ v Linuxovém prostředí. Ukázka základní aplikace typu "Hello world" a její sestavení pomocí překladače GCC. (21.11.2018)

Vložení a načtení obrázků do MySQL databáze - Qt
Ukážeme si jak v MySQL databázi ukládat a načítat obrázky jako BLOB data a také jejich zobrazení v GUI aplikaci využívající Qt. (29.6.2018)

OpenCV ve WinAPI - video z kamery ve vlastním okně
Ukázka aplikace zobrazující živé video grabované pomocí OpenCV ve vlastním okně v aplikaci napsané v C++ a WinAPI. (14.6.2018)

OpenCV ve WinAPI - obrázek ve vlastním okně
Ukázka aplikace zobrazující obrázek načtený pomocí OpenCV (do objektu cv::Mat, s možností snadné aplikace úprav a filtrů), ve vlastním okně v aplikaci napsané v C++ a WinAPI. (10.6.2018)

Začínáme programovat s OpenCV - příprava prostředí ve Windows
V tomto úvodu si ukážeme jak nainstalovat knihovnu OpenCV ve Windows a připravit Microsoft Visual Studio na vývoj aplikací s OpenCV. (26.5.2018)

wxWidgets ve Visual Studiu
Na internetu je k nalezení spousta různých návodů jak v Microsoft Visual Studiu použít knihovny wxWiggets. Mnohé jsou již značně zastaralé a mnohé nefungují. Popíšu tedy ověřený způsob fungující na Visual Studio aktuální k datu vydání. (20.5.2018)

Snadná instalace C++ knihoven pomocí vcpkg
VCPKG od Microsoftu je správce C/C++ knihoven pro Windows určený primárně pro Microsoft Visual Studio, pro které je u všech knihoven testována kompatibilita. (6.5.2018)

NotifyIcon ve WPF aplikaci
Pokud vytváříte v Microsoft Visual Studiu aplikaci typu WPF (Windows Presentation Foundation), zjistíte ve vizuálním návrháři se nenabízí komponenta NotifyIcon, která je k disposici v aplikaci typu Windows Forms. V tomto článku a ukázkové aplikaci si ukážeme jednoduchý způsob jak vytvořit NotifyIcon včetně fukcionality skrývání okna do této ikony. (13.7.2017)

Databáze SQLite v C/C++ - úvod
SQLite je souborová databáze podporující SQL přístup. Od svého vzniku roste její popularita a rozšíření. Kromě nejrůznějších desktopových aplikací najdeme její podporu také u mnohých webhostingů neboť je snadno přístupná v jazyce PHP. Databáze je velmi rychlá a s malými nároky na systémové prostředky. O její popularitě svědčí také to, že v posledních verzích Microsoft Visual C++ nahradila dříve používaný "SQL Server Compact" v aplikaci tzv. "Intellisense". (4.6.2017)

WinForms a C++ - překreslování bez problikávání pozadí
Pokud na okně formuláře máme panel do kterého chceme vykreslovat bitmapu nebo nějakou grafiku která má svoji velikost automaticky přizpůsobovat velikosti okna (resp. panelu), musíme provést její překreslení v reakci na událost "Resize", tj. při každé změně velikosti byť o jediný pixel během uživatelského roztahování okna. A zde narazíme na problém problikávání barvy pozadí panelu. Čím je to způsobeno? (3.5.2017)

WinForms a C++ - resources
Před časem jsem ukázal, jak lze i v nových verzích Visual Studia vytvořit WinForms (exe) aplikaci v C++ i přesto, že generátor nového projektu tuto možnost již přímo nenabízí. Nyní něco o práci s resources, konkrétně jak použít vlastní ikony a bitmapy na okně/formuláři a v položkách nabídky nebo panelu nástrojů. (3.3.2017)

WinForms aplikace ve Visual C++
Pokud chcete pro vývoj aplikace použít technologii WinForms (.NET Framework) a psát v jazyce C++, tak v aktuálně (v době psaní tohoto článku) nejnovější verzi Microsoft Visual Studia 2015 se při zakládání nového projektu typu „Visual C++ -> CLR“ již nenabízí možnost přímo vytvořit WinForms aplikaci. Je tedy nutné si projekt vytvořit a nakonfigurovat „ručně“. (20.2.2017)

Buffering v GDI (Win API)
Odpověď na mnoho různých dotazů (zejména na programátorských fórech) týkajících se kreslení a překreslování okna (pomocí standardního GDI) směřuje k použití paměťového kontextu zařízení. Ukážeme si velice jednoduchý příklad, jak na to. (1.1.2016)

Windows desktop aplikace s využitím ATL
I když knihovna ATL (součást vývojového nástroje Microsoft Visual C++) byla v prvopočátku vyvinuta pro jiné účely (ISAPI a také vytváření efektivních a výkonných COM objektů a ActiveX prvků (což jsou samozřejmě také COMy), lze ji (zejména od verze 7 která byla vydána s Visual Studiem .NET 2002) velmi efektivně a výhodně použít také pro tvorbu "obyčejných" Win32 aplikací, které nemají s technologií COM nic společného. (1.1.2015)

Ovládací prvek ProgressBar.
Ovládací prvek ProgressBar. (6.2.2002)

Ovládací prvek TrackBar.
Ovládací prvek TrackBar. (5.2.2002)

Rozšířený prvek ComboBoxEx.
Rozšířený prvek ComboBoxEx. (4.2.2002)

Pracujeme s ComboBoxem - II.
Pracujeme s ComboBoxem - II. (3.2.2002)

Pracujeme s ComboBoxem.
Pracujeme s ComboBoxem. (2.2.2002)

Vyhledávání souborů - zjištění obsahu složky.
Vyhledávání souborů - zjištění obsahu složky. (1.2.2002)

Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory.
Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory. (31.1.2002)

Uživatelsky kreslený ListBox - II.
Uživatelsky kreslený ListBox - II. (30.1.2002)

Uživatelsky kreslený ListBox.
Uživatelsky kreslený ListBox. (29.1.2002)

Uživatelsky kreslená tlačítka.
Uživatelsky kreslená tlačítka. (28.1.2002)

Začínáme oživovat vzhled aplikace.
Začínáme oživovat vzhled aplikace. (27.1.2002)

Přehrávání multimédií pomocí MCI.
Přehrávání multimédií pomocí MCI. (26.1.2002)

Zvuky a animace.
Zvuky a animace. (25.1.2002)

Ikona aplikace v oznamovací oblasti.
Ikona aplikace v oznamovací oblasti. (24.1.2002)

Práce s registry
Práce s registry (23.1.2002)

Výběr a načtení souboru.
Výběr a načtení souboru. (22.1.2002)

Subclassing ovládacích prvků.
Subclassing ovládacích prvků. (21.1.2002)

Další funkce pro práci s grafikou.
Další funkce pro práci s grafikou. (20.1.2002)

Bitmapa a její vykreslení.
Bitmapa a její vykreslení. (19.1.2002)

Nastavení písma. Fonty.
Nastavení písma. Fonty. (18.1.2002)

Kreslení plošných objektů. Štětce.
Kreslení plošných objektů. Štětce. (17.1.2002)

Kreslení čárových objektů a další typy per.
Kreslení čárových objektů a další typy per. (16.1.2002)

Rozšiřujeme znalost GDI.
Rozšiřujeme znalost GDI. (15.1.2002)

ListBox a ComboBox. Program založený na dialogovém okně.
ListBox a ComboBox. Program založený na dialogovém okně. (14.1.2002)

Ovládací prvky na dialogovém okně - úvod.
Ovládací prvky na dialogovém okně - úvod. (13.1.2002)

Dialogy
Dialogy (12.1.2002)

Použití časovače. Vzhled prvků v novém stylu Windows.
Použití časovače. Vzhled prvků v novém stylu Windows. (11.1.2002)

Ovládací prvky Windows - úvod.
Ovládací prvky Windows - úvod. (10.1.2002)

Hlavní nabídka okna.
Hlavní nabídka okna. (9.1.2002)

Prostředky (resources) - úvod.
Prostředky (resources) - úvod. (8.1.2002)

Jednorázové kreslení do okna. Kontext klientské oblasti.
Jednorázové kreslení do okna. Kontext klientské oblasti. (7.1.2002)

Více o výpisu textu do okna - nastavení parametrů.
Více o výpisu textu do okna - nastavení parametrů. (6.1.2002)

Seznámení s Unicode. Začínáne s GDI - výpis textu do okna.
Seznámení s Unicode. Začínáne s GDI - výpis textu do okna. (5.1.2002)

Základní stavební kameny Win32 programu
Základní stavební kameny Win32 programu (4.1.2002)

Úvod do programování ve Win API
Úvod do programování ve Win API (3.1.2002)

Motivační úvod do Win API
Motivační úvod (2.1.2002)

Copyright © 2020  Radek Chalupa