Radek Chalupačlánky o programování a IT světě

Využijte možnost komunikace na dálku

Využijte možnosti školení a konzultací distanční formou s využitím online komunikace (Skype a další)

Přehled článků  o programování a světě IT vůbec

 

OpenCV - obrázek ve vlastním okně GTK
Xlib - základní aplikace s jedním oknem
GDK - jednoduchý prohlížeč obrázků
GDK - kreslení do okna s využitím knihovny Cairo
Základní aplikace v GDK
Jak na Linuxu v programu v jazyce C sledovat aktuální frekvenci procesoru
Zjištění hlasitosti zvuku v C++ na Linuxu
Vlastní sledování využití paměti v panelu Xfce
Databáze SQLite - nadstavba v C++
Databáze SQLite v C++ - kódování textů
Databáze SQLite v C++ - třídění českých textů
Databáze SQLite v C++ - binární data - BLOB
Databáze SQLite v C/C++ - jednoduché testy výkonu
Co dělat když po instalaci Linuxu nejde zvuk do reproduktorů?
Databáze SQLite v C++ na Linuxu - prepared statements.
Databáze SQLite v C++ na Linuxu - podrobněji o základech
Databáze SQLite v C/C++ na Linuxu - základy
Vytvoření vlastního screenshot serveru pro Linux
Jak mít vedle sebe více operačních systémů
Kompozitor Compton pro plynulý obraz bez trhání
Ladění PHP skriptů ve Visual Studio Code s XDebug.
Psaní a spouštění PHP skriptů ve Visual Studio Code
Jak mít v Linuxu vždy nejnovější verzi Firefoxu
Jak v Linuxu zjistit počet zapsaných bytů na SSD disku
Měření spotřebovaného času procesoru v Linuxu
Sdílení paměti mezi procesy v Linuxu (C++)
Grafický editor využívající ImageMagick a gtkmm - 3. část
Grafický editor využívající ImageMagick a gtkmm - 2. část
Grafický editor využívající ImageMagick a gtkmm - úvod
Knihovna ImageMagick - seznámení a ukázka použití v C++.
Odstranění diakritiky z textu v C++ na Linuxu
Jak v C++ s GLib odstranit diakritiku z textu?
C/C++ a sdílené knihovny v Linuxu
C++ v Linuxu - úvod
Vložení a načtení obrázků do MySQL databáze - Qt
OpenCV ve WinAPI - video z kamery ve vlastním okně
OpenCV ve WinAPI - obrázek ve vlastním okně
Začínáme programovat s OpenCV - příprava prostředí ve Windows
wxWidgets ve Visual Studiu
Snadná instalace C++ knihoven pomocí vcpkg
NotifyIcon ve WPF aplikaci
Databáze SQLite v C/C++ - úvod
WinForms a C++ - překreslování bez problikávání pozadí
WinForms a C++ - resources
WinForms aplikace ve Visual C++
Buffering v GDI (Win API)
Windows desktop aplikace s využitím ATL
Ovládací prvek ProgressBar.
Ovládací prvek TrackBar.
Rozšířený prvek ComboBoxEx.
Pracujeme s ComboBoxem - II.
Pracujeme s ComboBoxem.
Vyhledávání souborů - zjištění obsahu složky.
Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory.
Uživatelsky kreslený ListBox - II.
Uživatelsky kreslený ListBox.
Uživatelsky kreslená tlačítka.
Začínáme oživovat vzhled aplikace.
Přehrávání multimédií pomocí MCI.
Zvuky a animace.
Ikona aplikace v oznamovací oblasti.
Práce s registry
Výběr a načtení souboru.
Subclassing ovládacích prvků.
Další funkce pro práci s grafikou.
Bitmapa a její vykreslení.
Nastavení písma. Fonty.
Kreslení plošných objektů. Štětce.
Kreslení čárových objektů a další typy per.
Rozšiřujeme znalost GDI.
ListBox a ComboBox. Program založený na dialogovém okně.
Ovládací prvky na dialogovém okně - úvod.
Dialogy
Použití časovače. Vzhled prvků v novém stylu Windows.
Ovládací prvky Windows - úvod.
Hlavní nabídka okna.
Prostředky (resources) - úvod.
Jednorázové kreslení do okna. Kontext klientské oblasti.
Více o výpisu textu do okna - nastavení parametrů.
Seznámení s Unicode. Začínáne s GDI - výpis textu do okna.
Základní stavební kameny Win32 programu
Úvod do programování ve Win API
Motivační úvod do Win API

Copyright © 2021  Radek Chalupa