Pro vývojáře software

Materiál určený především vývojářům software.

Články

Články, rady a tipy, názory a komentáře především o programování.

Poslední články

NotifyIcon ve WPF aplikaci

Databáze SQLite v C/C++ - úvod

WinForms a C++ - překreslování bez problikávání pozadí

WinForms a C++ - resources

WinForms aplikace ve Visual C++

Přehled článků ...

Seriál Učíme se Win API

Tento seriál jsem psal pro server builder.cz, kde vycházel od začátku roku 2002. Je tedy již staršího data, nicméně základní principy programováni pro Windows platí stále a budou platit i v budoucnu (dokud bude podporována zpětná kompatibilita).

Kompletní obsah v jedné stránce

Přehled jednotlivých dílů

Motivační úvod

Úvod do programování ve Win API

Základní stavební kameny Win32 programu

Seznámení s Unicode. Začínáne s GDI - výpis textu do okna.

Více o výpisu textu do okna - nastavení parametrů.

Jednorázové kreslení do okna. Kontext klientské oblasti.

Prostředky (resources) - úvod.

Hlavní nabídka okna.

Ovládací prvky Windows - úvod.

Použití časovače. Vzhled prvků v novém stylu Windows.

Dialogy

Ovládací prvky na dialogovém okně - úvod.

ListBox a ComboBox. Program založený na dialogovém okně.

Rozšiřujeme znalost GDI.

Kreslení čárových objektů a další typy per.

Kreslení plošných objektů. Štětce.

Nastavení písma. Fonty.

Bitmapa a její vykreslení.

Další funkce pro práci s grafikou.

Subclassing ovládacích prvků.

Výběr a načtení souboru.

Práce s registry

Ikona aplikace v oznamovací oblasti.

Zvuky a animace.

Přehrávání multimédií pomocí MCI.

Začínáme oživovat vzhled aplikace.

Uživatelsky kreslená tlačítka.

Uživatelsky kreslený ListBox.

Uživatelsky kreslený ListBox - II.

Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory.

Vyhledávání souborů - zjištění obsahu složky.

Pracujeme s ComboBoxem.

Pracujeme s ComboBoxem - II.

Rozšířený prvek ComboBoxEx.

Ovládací prvek TrackBar.

Ovládací prvek ProgressBar.

Knihy

Knihy které jsem napsal.

1001 tipů a triků pro Visual C++

kniha 1001 tipů pro Visual C++

Programování COM objektů, Active X a Win32 aplikací s využitím knihovny ATL

kniha ATL

Programování v GDI+ v příkladech

kniha GdiPlus