Radek Chalupa - vývoj software, školení a konzultace programován

Programování v COM, ActiveX, knihovna ATL

Přehled

Toto školení je věnováno programování ve Windows s využitím technologie COM a knihovny ATL, která usnadňuje vytváření a použití COM objektů a ActiveX prvků.

  • Úvod do problematiky technologie COM (Component Object Model) a standardu ActiveX
  • Klientské aplikace využívající hotové objekty COM
  • Vytváření vlastních objektů COM
  • Vytváření Active X prvků (objekty COM se specifickými vlastnostmi)

Mezi pokročilé programovací techniky patří programování s využitím technologie COM (Component Object Model). K podpoře vývoje komponent COM máme v prostředí Microsoft Visual C++ k disposici knihovnu ATL (Active Template Library), která je ideálním "kompromisem" mezi psaním komponent v "čistém Win API" a použitím knihovny MFC (která má také jakousi podporu COM) nebo .NET Frameworku. Komponenty vytvořené pomocí ATL jsou oproti těm vytvořeným v .NET (nebo MFC) mnohem výkonnější a efektivnější. V této části školení se naučíte vytvářet komponenty COM, ActiveX prvky a samozřejmě také klientské aplikace které jich využívají.

Požadavky

Pro zvládnutí technologie COM je třeba mít slušné základy znalosti objektového programování (jazyk C++) a výhodou je alespoň základní znalost programového rozhraní Windows - Win API.

Novinky z IT

Nová verze SQLite
(1.3.2017)  V únoru vyšla nová verze databáze SQLite 3.17.0 více zde.

Nové Visual Studio 2017
(10.2.2017)  Finální verze nového Microsoft Visual Studia 2017 vyjde 7. března, tentokrát doprovázeno oslavou 20. výročí uvedení první veze Visual Studia. více zde.