Radek Chalupa   vývoj software, konzultace a školení programování
 DomůČlánkyUkázky kóduKonzultace a školeníVývoj softwareFreewareKontakt

Vývoj aplikací s využitím šablon knihovny ATL  Pro vývoj rychlých a úsporných aplikací pro Windows můžete využít šablony knihovny ATL.

Přehled

I když knihovna ATL (Active Template Library) je známá a používaná pro svoji podporu COM obsahuje několik užitečných tříd zapouzdřujících okna Windows (HWND) a usnadňujících a urychlujících vývoj běžných aplikací podobně jako MFC. Výsledné aplikace jsou rychlé, malé a efektivní. To je samozřejmě vykoupeno absencí rozsáhlé struktury tříd jakou disponuje MFC a pro programátora to vyžaduje trochu více obecných znalostí programování ve Win32 API než v případě aplikací využívajících MFC. Na druhou stranu ve Visual C++ verze .NET je nyní (kromě nové rozšířené verze knihovny ATL) také podpora "wizarda", která umožňuje rychlé vygenerování koster obslužných tříd bez nutnosti ztráty času ručním vypisováním veškerého kódu a map zpráv.

  • Úvod do šablon tříd zapouzdřujících okna (HWND) Windows
  • Třídy CWindow a CWindowImpl - nejčastěji využívané třídy zapouzdřující běžné okno
  • Třída CDialogImpl - třída zapouzdřující modální nebo nemodální dialog
  • Třídy společné s knihovnou MFC (CString, CTime apod.) - výhoda jejich nezávislého (na knihovně MFC) použití
  • Využití "wizarda" pro generování obslužných funkcí podobně jako v MFC aplikaci (lze využít ve Visual C++. NET)
  • Vytváření vlastních tříd ovládacích prvků
  • Upozornění na některé záludnosti a problémy plynoucí z malé podpory dokumentace k této problematice
  • Vytváření ActiveX prvků pomocí ATL knihovny

Požadavky

Zájemci o toto téma budou potřebovat mít slušné základy jazyka C++ a měli by mít také alespoň základní přehled o programování ve Win API.


Copyright © 2019 - Radek Chalupa