Radek Chalupa   vývoj software, konzultace a školení programování
 DomůČlánkyUkázky kóduKonzultace a školeníVývoj softwareFreewareKontakt

Programování ve Visual C++ s MFC  Naučíte se používat knihovnu MFC pro vývoj desktopových aplikací pro Windows.

Přehled

V tomto školení se naučíte efektivně využívat pro vývoj aplikací ve Windows knihovnu MFC.

  • Seznámení s knihovnou MFC
  • Vytvoření MFC aplikace založené na hlavním okně CFrameWnd
  • Vytvoření aplikace založené na hlavním okně dialogu - třída CDialog
  • Seznámení se základními třídami MFC
  • Třídy MFC pro práci s grafickým rozhraním GDI
  • Ovládací prvky Windows v MFC
  • Aplikace typu dokument/pohled
  • Vytváření vlastních tříd odvozených od MFC tříd a znovupoužitelných knihoven
  • Použití ActiveX prvků v MFC aplikaci

Nejpoužívanější knihovnou pro vývoj aplikací je knihovna MFC (Microsoft Foundation Classes), která je součástí vývojového prostředí Visual C++ a která umožňuje vývoj i rozsáhlejších aplikací rychle a efektivně bez výrazné ztráty výkonu. Je založena na síle jazyka C/C++ a efektivního zapouzdření programového rozhraní Windows (Win API). Její znalost patří dnes k základním požadavkům na profesionálního programátora v jazyce C++ pro Windows.

Požadavky

Vzhledem k tomu že knihovna MFC je postavena na třídách v jazyce C++, je třeba mít zvládnuté znalosti jazyka C++ a principy objektového programování. Významnou výhodou je alespoň základní znalost principů programování ve Win API, tedy programového rozhraní Windows.


Copyright © 2019 - Radek Chalupa