Radek Chalupavývoj software na zakázku, konzultace a školení
DomůKonzultaceŠkoleníVývoj softwareTvorba webuSoftwareCenyČlánkyUkázky kóduKontaktServis
Zavřít Covid-19 není překážkou! Využijte možnost online konzultací a školení (skype apod.)

Zjištění času spuštění vlastního procesu ve Windows.

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <locale.h>
#include <assert.h>

int main()
{
	_wsetlocale(LC_ALL, L"Czech");
	FILETIME ft_vytvoreni;
	FILETIME filetime;
	FILETIME ft_konec;
	FILETIME ft_kernel;
	FILETIME ft_user;
	HANDLE h_proces = OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ,
		FALSE, GetCurrentProcessId());
	if (GetProcessTimes(h_proces, &ft_vytvoreni, &ft_konec, &ft_kernel, &ft_user))
	{
		SYSTEMTIME st;
		if (FileTimeToLocalFileTime(&ft_vytvoreni, &filetime))
			if (FileTimeToSystemTime(&filetime, &st))
				wprintf(L"Proces spuštěn v %d.%d.%d %.2d:%.2d:%.2d\n",
					st.wDay, st.wMonth, st.wYear,
					st.wHour, st.wMinute, st.wSecond);
		CloseHandle(h_proces);
	}
	else
	{
		CloseHandle(h_proces);
		return EXIT_FAILURE;
	}
	printf("\nhotovo\n");
	getchar();
	return EXIT_SUCCESS;
}

Další ukázky kódu

Kontakt

 739 219 991

 @radekchalupa (739 219 991)

 radekchalupa@outlook.cz