Radek Chalupavývoj software na zakázku, školení a konzultace
Domů | Vývoj software | Školení a konzultace | Články | Ukázky kódu | Freeware | Kontakt

Využijte možnost komunikace na dálku

Využijte možnosti školení a konzultací distanční formou s využitím online komunikace (Skype a další)

Jak v Linuxu získat některé informace o využití paměti.  10.3.2019

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <sys/sysinfo.h>

int main(int argc, const char** argv)
{
	size_t phys_pages = (size_t)sysconf(_SC_PHYS_PAGES);
	size_t page_size = (size_t)sysconf(_SC_PAGE_SIZE);
	size_t av_phys_pages = (size_t)sysconf(_SC_AVPHYS_PAGES);
	printf("phys. pages: %lu\n", (unsigned long)phys_pages);
	printf("page size: %lu\n", (unsigned long)page_size);
	printf("av phys. pages: %lu\n\n", (unsigned long)av_phys_pages);
	struct sysinfo sinfo;
	sysinfo(&sinfo);
	printf("celkem RAM: %llu\n", (unsigned long long)sinfo.totalram);
	printf("volná RAM: %llu\n", (unsigned long long)sinfo.freeram);
	printf("velikost swapu: %llu\n", (unsigned long long)sinfo.totalswap);
	printf("volný swap: %llu\n", (unsigned long long)sinfo.freeswap);
	printf("hotovo ...\n");
	getchar();
	return EXIT_SUCCESS;
}

Kód lze sestavit následujícím příkazem:

g++ info-pamet-linux.cpp -Wall -oinfo-pamet-linux

Další ukázky kódu  seřazené od nejnovějšího

Jak vypsat přehled proměnných prostředí  1.4.2019

Změření časového intervalu s vysokou přesností v Linuxu.  15.3.2019

Jednoduchý HTTP klient s využitím knihovny libsoup.  11.3.2019

Výčet aktuálně načtených sdílených objektů za běhu programu v Linuxu.  11.3.2019

Jak v Linuxu získat některé informace o využití paměti.  10.3.2019

Jak v C/C++ odstranit diakritiku z českého textu s pomocí Glib.  10.3.2019

Seznamu modulů, které má běžící proces ve Windows aktuálně načtené.  9.3.2019

Výpis seznamu spuštěných procesů ve Windows ve Win API.  8.3.2019

Seznam existujících samostatných oken ve Windows  8.3.2019

Zjištění procesorového času procesu v user módu ve Windows.  1.3.2019

Zjištění času spuštění vlastního procesu ve Windows.  22.2.2019

Spuštění procesu ve Windows s čekáním na jeho ukončení.  19.2.2019

Nalezení okna a zavření všech spuštěných instancí jiné aplikace.  12.2.2019

Copyright © 2020  Radek Chalupa