Radek Chalupa - vývoj software

Hlavní stránka

Články

Vývoj software

Školení a konzultace

Webdesign

Externí spolupráce

Software

Knihy

Kontakt


Vychází moje nová kniha o programování v GDI+

9.2.2007  -  další záznamy ...

Programování v GDI+ v příkladech

připravuje se

"Programování v GDI+ v příkladech - grafika a fotografie ve Visual C++"
Kniha vyjde v únoru 2007 v nakladatelství BEN.

Můžete si ji objednat:
na stránkách vydavatele - BEN

Tato kniha je určena programátorům v Microsoft Visual C++, kteří se chtějí naučit něco více o práci s grafikou, především obrázky a fotografiemi. Čtenáři se naučí využívat knihovnu GDI+ která je standardní součástí vývojářského balíku Microsoft Platform SDK pro Windows. U čtenářů se předpokládá alespoň základní znalost jazyka C++ a vývojového prostředí Microsoft Visual C++. Ukázkové projekty jsou vytvořeny v prostředí Microsoft Visual Studio 2005 s využitím knihovny ATL. V úvodní kapitole se čtenáři se naučí jak správně inicializovat knihovnu GDI+ pro použití ve vlastním programu. Dále si ukážeme jako v GDI+ správně detekovat chyby a jak získat informace o podporovaných grafických kodecích a dekodérech. V následující kapitole již budeme pracovat s fotografiemi (resp. obecně s jakýmikoliv grafickými soubory). Nejprve si ukážeme jak načítat grafické soubory různých formátů a jak při jejich zobrazování zabránit nežádoucímu problikávání pozadí. Dále si ukážeme jak načtený (a případně upravený) obrázek uložit do zvoleného formátu a jak v případě JPEG formátu nastavit požadovanou kvalitu komprese při ukládání. Následující kapitola se pak podrobněji věnuje různým způsobům vykreslení grafického souboru s volitelnou kvalitou interpolace při vykreslená v jiné něž plné velikosti. Naučíme se také jak získat a vykreslit rychlý náhled obrázku, který může být v některých grafických souborech uložen separátně. V další kapitole již přejdeme k úpravám fotografií. Ukážeme si jaké možnosti poskytuje knihovna GDI+ pro velice rychlou a efektivní modifikaci grafických dat. Na ukázku si vytvoříme několik grafických filtrů včetně použití alfa-kanálu, tedy definování stupně průhlednosti daného bobu nebo oblasti obrázku. Dále si ukážeme jak vytvořit a zobrazit histogram obrázku jak celkový tak pro jednotlivé barevné složky. Další kapitola bude věnována načtení EXIF informací které mohou být obsaženy v některých fotografiích a dále jejich úpravou a zápisem zpět do souboru. Dále si ukážeme jak "kreslit" přímo na plochu obrázku a výsledek samozřejmě uložit zpět do souboru. Příkladem bude zápis "copyrightu" jak vlastního textu do fotografie. Závěrečné kapitoly jsou tvořeny komplexnějšími ukázkovými aplikacemi. První z nich je spořič obrazovky pro Windows promítající přes celou obrazovku grafické soubory nalezené ve zvolené složce. Druhou aplikací je rozšíření kontextové nabídky Průzkumníka Windows o položku která vybrané grafické soubory odešle do vlastní aplikace tyto soubory promítající na obrazovce s tím že kromě časovaného střídání obrázků bude možné "ruční" procházení pomocí klávesnice. Poslední ukázkovou aplikací pak bude aplikace umožňující rychlé přepínání režimů obrazovky (rozlišení, barevná hloubka a obnovovací frekvence) a dále okamžité spuštění spořiče obrazovky nebo přepnutí monitoru do úsporného režimu bez čekání po nastavený čas prodlevy.

Další záznamy

Moje nová kniha o programování v ATL

8.6.2006 - V nejbližších dnech (kolem 10.6.2006) vyjde moje nová kniha nazvaná "Programování COM objektů, ActiveX a Win32 aplikací s využitím knihovny ATL". Již nyní si ji můžete objednat na webovýchstránkách vydavatele (BEN)

Můžete si zobrazit a uložit kompletní obsah vybraného seriálu

7.4.2006 - Vzhledem k zájmu čtenářů máte nyní možnost vypsat a následně uložit na disk kompletní obsah vybraného seriálu o programování

K disposici přehled příloh k článkům ke stažení

28.3.2006 - Na žádosti čtenářů jsem připravil jednoduchou stránku s přílohami článků ke stažení

Vlastní prvky v .NET: Možná nestandardní ale jednoduchý postup.

11.3.2006 - Ukázka jednoduchého ale fungujícího postupu jak nastavit TextBoxu vlastnost 'vstup pouze čísel'

Win32 aplikace s využitím ATL

22.9.2005 - Win32 aplikace s využitím ATL aneb jak jednoduché je použití ActiveX prvku

Další poznatky z testování Visual Studia 2005 Beta 2

2.6.2005 - Dalších pár řádků popisujících některé zkušenosti a poznatky z testování Visual Studia 2005 Beta 2

Visual Studio 2005 Beta 2

29.5.2005 - Pár dojmů z nové verze Visual Studia 2005 Beta, která je nyní v "plné" verzi (zdarma) dostupná také běžným smrtelníků, tedy nepředplatitelům MSDN

Pozor na "Vlastní umístění" v dialogu Otevřít soubor

4.1.2005 - Pokud si ve standardním dialogu "Otevřít soubor" nadefinujete vlastní umístění, může dojít k nekorektnímu uvolňování systémových prostředků. Přečtěte so podrobnosti…

Odpověď na 3 otázky z diskusního fóra v praktické ukázce

27.12.2004 - Ukážeme si na malé "předsilvestrovské ptákovině" praktickou realizaci odpovědí na 3 občas kladené otázky na programátorských diskusních fórech

Perspektiva jazyka C++ v budoucnosti

18.8.2004 - Několik řádek pro ty, kteří mají obavy a pochybnosti o perspektivě studia a dalšího využití jazyka C++

Stručný úvod do bitových operací -masky, příznaky a posun

28.7.2004 - Krátký článek určený především těm, kteří při studiu C++ nějak "přeskočili" základy probírané při výkladu jazyka C

"Buffering" v GDI

20.4.2004 - Odpověď na mnoho různých dotazů (zejména na programátorských fórech) týkajících se kreslení a překreslování okna (pomocí standardního GDI) směřuje k použití paměťového kontextu zařízení. Ukážeme si velice jednoduchý příklad, jak na to.

Visual Studio 2003 - klady i zápory nové verze

15.9.2003 - Pár řádků napsaných na základě vlastní zkušenosti s novou verzí vývojového nástroje Microsoft Visual Studio .NET 2003.

ATL jako alternativa MFC

30.7.2003 - I když knihovna ATL (Active Template Library) byla primárně navržena pro zjednodušení vytváření objektů COM, obsahuje také několik tříd urychlujících a zjednodušujících vývoj "běžných" aplikací typu win32 (exe). Na této knihovně je dále postavena knihovna WTL (Windows Template Library) také z dílny Microsoftu, která mimo jiné obsahuje další třídy silně zjednodušující vytváření uživatelského rozhraní podobně jako knihovna MFC.

Ovládací prvek Progess Bar

22.3.2003 - V tomto článku se podíváme na práci s ovládacím prvkem Progress Bar Control, neboli česky indikátor průběhu.

Ovládací prvek Trackbar

28.2.2003 - V tomto článku se zaměříme na další ze standardních ovládacích prvků Windows, kterým je Trackbar Control.

Rozšířený prvek ComboBoxEx

14.2.2003 - Řekneme si o rozšířeném prvku ComboBoxEx, který patří stejně jako ComboBox mezi standardní ovládací prvky Windows, ale má některé další možnosti.

Pracujeme s ComboBoxem II.

5.2.2003 - V tomto článku zůstaneme ještě u ovládacího prvku ComboBox. Ukážeme si některé další techniky jeho použití a ovládání.

Pracujeme s ComboBoxem I.

16.1.2003 - V tomto článku poznáme trochu blíže ovládací prvek ComboBox, česky překládaný jako "rozbalovací seznam". Podobně jako ListBox umožňuje uživateli výběr z existujících položek. Navíc umožňuje také uživateli přímo zapisovat text do editačního pole, pokud má nastaven příslušný styl.

Vyhledávání souborů - zjištění obsahu složky

8.1.2003 - Ukážeme si jak získat seznam souborů a podsložek, obsažených v zadané složce. Výsledkem bude program, který vyvolá již probíranou funkci pro výběr složky, upravenou tak, že během procházení jednotlivými složkami uživatelem bude do ListBoxu na hlavním dialogu zobrazován seznam všech souborů v této složce (s odfiltrováním podsložek) s uvedením jejich velikosti a data poslední změny.

Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory

21.12.2002 - Tentokrát se dotkneme 2 témat. Využijeme ListBoxu z minulého dílu, abychom si ukázali, jak jej lze naplnit soubory ze zvolené složky. V té souvislosti se naučíme použít systémový dialog umožňující uživateli vybrat složku.

Uživatelsky kreslený ListBox II.

12.12.2002 - Pokračování článku o uživatelsky kresleném ListBoxu, který si dále upravíme a přidáme další možnosti a funkce jako například přidání položky přetažením (Drag and Drop).

Uživatelsky kreslený ListBox

22.11.2002 - V tomto pokračování ještě zůstaneme u uživatelsky kreslených prvků. Vytvoříme si ListBox, do kterého budeme jako položky přidávat vybrané soubory. V ListBoxu bude pak zobrazena ikona asociovaná s příslušným souborem a jméno souboru vypsané tak, že v případě delšího názvu bude povolen víceřádkový výpis do zbylého prostoru položky ListBoxu.

Uživatelsky kreslená tlačítka

12.10.2002 - V minulém článku jsme si slíbili, že úpravu vzhledu tlačítek si necháme do dalšího pokračování. Bylo tomu tak z důvodů, že u tlačítek nelze použít zprávu skupiny WM_CTLCOLORxxx tak, jak jsme si použili u prvků v minulém díle. Nyní si ukážeme jaké máme v tomto ohledu možnosti.

Začínáme oživovat vzhled aplikace

10.9.2002 - Podíváme jak můžeme oživit vzhled aplikace (především ovládacích prvků) za hranice možností "vizuálního" nastavení v editoru prostředků.

Přehrávání multimédií pomocí MCI

22.8.2002 - V tomto pokračování nahlédneme do světa multimédií ve Windows. Naučíme se používat ten nejjednodušší způsob přehrávání multimediálních souborů pomocí tzv. MCI (Media Control Interface). I když v současnosti je již toto rozhraní částečně nahrazováno technologií DirectX, stále má své místo a lze jej s úspěchem používat. Umožňuje nám jednoduchým způsobem přehrávat nejrůznější typy multimediálních souborů, jako zvuky (wav, midi, wma, mp3), videoklipy (avi, wmv, mpeg apod). V podstatě jedinou podmínkou úspěšného přehrání je nainstalovaný kodek, nutný pro soubor daného typu a komprese.

Zvuky a animace

30.7.2002 - V tomto pokračování se naučíme, jak můžeme oživit program zvuky (typu wave) a animacemi (avi). V obou případech budeme mít data zvuku a animace uložena v prostředcích (resources) programu.

Ikona aplikace v oznamovací oblasti

10.7.2002 - Ukážeme si jak aplikaci tzv. "minimalizovat do traye", což z programátorského pohledu není přesný termín. Žádný režim zobrazení okna "v trayi" samozřejmě neexistuje, jedná se o pouhou simulaci, která se z pohledu uživatele jeví jako minimalizace do oznamovací ikony.

Práce s registry

25.6.2002 - Základy používání registrační databáze pro ukládání konfigurace programu nebo nějakých dalších informací. V doprovodném příkladu budeme mít za úkol zapsat do registrů polohu a velikost okna při ukončení aplikace a při dalším spuštění okno zobrazit v této pozici.

  © 2014 Radek Chalupa || tel. 739 219 991Kontakt | Twitter | Poslat e-mail || Úvod