Radek Chalupa - vývoj software, školení a konzultace programován

Programování v COM, ActiveX, knihovna ATL

Přehled

Toto školení je věnováno programování ve Windows s využitím technologie COM a knihovny ATL, která usnadňuje vytváření a použití COM objektů a ActiveX prvků.

  • Úvod do problematiky technologie COM (Component Object Model) a standardu ActiveX
  • Klientské aplikace využívající hotové objekty COM
  • Vytváření vlastních objektů COM
  • Vytváření Active X prvků (objekty COM se specifickými vlastnostmi)

Mezi pokročilé programovací techniky patří programování s využitím technologie COM (Component Object Model). K podpoře vývoje komponent COM máme v prostředí Microsoft Visual C++ k disposici knihovnu ATL (Active Template Library), která je ideálním "kompromisem" mezi psaním komponent v "čistém Win API" a použitím knihovny MFC (která má také jakousi podporu COM) nebo .NET Frameworku. Komponenty vytvořené pomocí ATL jsou oproti těm vytvořeným v .NET (nebo MFC) mnohem výkonnější a efektivnější. V této části školení se naučíte vytvářet komponenty COM, ActiveX prvky a samozřejmě také klientské aplikace které jich využívají.

Požadavky

Pro zvládnutí technologie COM je třeba mít slušné základy znalosti objektového programování (jazyk C++) a výhodou je alespoň základní znalost programového rozhraní Windows - Win API.

Novinky z IT

Nové Visual Studio 2017
(10.2.2017)  Finální verze nového Microsoft Visual Studia 2017 vyjde 7. března, tentokrát doprovázeno oslavou 20. výročí uvedení první veze Visual Studia. více zde.