Radek Chalupa Software na zakázkuŠkolení a konzultaceFreewareČlánkyMapa stránekKontakt
Software na zakázku Školení a konzultace Freeware Články Mapa stránek Kontakt

Přehled příspěvků  seřazený od nejnovějšího

  Vložení a načtení obrázků do MySQL databáze - Qt  29.6.2018

Ukážeme si jak v MySQL databázi ukládat a načítat obrázky jako BLOB data.

  OpenCV ve WinAPI - video z kamery ve vlastním okně  14.6.2018

Ukázka aplikace zobrazující živé video grabované pomocí OpenCV ve vlastním okně v aplikaci napsané v C++ a WinAPI.

  OpenCV ve WinAPI - obrázek ve vlastním okně  10.6.2018

Ukázka aplikace zobrazující obrázek načtený pomocí OpenCV (do objektu cv::Mat, s možností snadné aplikace úprav a filtrů), ve vlastním okně v aplikaci napsané v C++ a WinAPI.

  Začínáme programovat s OpenCV - příprava prostředí ve Windows  26.5.2018

V tomto úvodu si ukážeme jak nainstalovat knihovnu OpenCV ve Windows a připravit Microsoft Visual Studio na vývoj aplikací s OpenCV.

  wxWidgets ve Visual Studiu  20.5.2018

Na internetu je k nalezení spousta různých návodů jak v Microsoft Visual Studiu použít knihovny wxWiggets. Mnohé jsou již značně zastaralé a mnohé nefungují. Popíšu tedy ověřený způsob fungující na Visual Studio aktuální k datu vydání.

  Snadná instalace C++ knihoven pomocí vcpkg  6.5.2018

VCPKG od Microsoftu je správce C/C++ knihoven pro Windows určený primárně pro Microsoft Visual Studio, pro které je u všech knihoven testována kompatibilita.

  NotifyIcon ve WPF aplikaci  13.7.2017

Pokud vytváříte v Microsoft Visual Studiu aplikaci typu WPF (Windows Presentation Foundation), zjistíte ve vizuálním návrháři se nenabízí komponenta NotifyIcon, která je k disposici v aplikaci typu Windows Forms. V tomto článku a ukázkové aplikaci si ukážeme jednoduchý způsob jak vytvořit NotifyIcon včetně fukcionality skrývání okna do této ikony.

  Databáze SQLite v C/C++ - úvod  4.6.2017

SQLite je souborová databáze podporující SQL přístup. Od svého vzniku roste její popularita a rozšíření. Kromě nejrůznějších desktopových aplikací najdeme její podporu také u mnohých webhostingů neboť je snadno přístupná v jazyce PHP. Databáze je velmi rychlá a s malými nároky na systémové prostředky. O její popularitě svědčí také to, že v posledních verzích Microsoft Visual C++ nahradila dříve používaný "SQL Server Compact" v aplikaci tzv. "Intellisense".

  WinForms a C++ - překreslování bez problikávání pozadí  3.5.2017

Pokud na okně formuláře máme panel do kterého chceme vykreslovat bitmapu nebo nějakou grafiku která má svoji velikost automaticky přizpůsobovat velikosti okna (resp. panelu), musíme provést její překreslení v reakci na událost "Resize", tj. při každé změně velikosti byť o jediný pixel během uživatelského roztahování okna. A zde narazíme na problém problikávání barvy pozadí panelu. Čím je to způsobeno?

  WinForms a C++ - resources  3.3.2017

Před časem jsem ukázal, jak lze i v nových verzích Visual Studia vytvořit WinForms (exe) aplikaci v C++ i přesto, že generátor nového projektu tuto možnost již přímo nenabízí. Nyní něco o práci s resources, konkrétně jak použít vlastní ikony a bitmapy na okně/formuláři a v položkách nabídky nebo panelu nástrojů.

  WinForms aplikace ve Visual C++  20.2.2017

Pokud chcete pro vývoj aplikace použít technologii WinForms (.NET Framework) a psát v jazyce C++, tak v aktuálně (v době psaní tohoto článku) nejnovější verzi Microsoft Visual Studia 2015 se při zakládání nového projektu typu „Visual C++ -> CLR“ již nenabízí možnost přímo vytvořit WinForms aplikaci. Je tedy nutné si projekt vytvořit a nakonfigurovat „ručně“.

  Buffering v GDI (Win API)  1.1.2016

Odpověď na mnoho různých dotazů (zejména na programátorských fórech) týkajících se kreslení a překreslování okna (pomocí standardního GDI) směřuje k použití paměťového kontextu zařízení. Ukážeme si velice jednoduchý příklad, jak na to.

  Windows desktop aplikace s využitím ATL  1.1.2015

I když knihovna ATL (součást vývojového nástroje Microsoft Visual C++) byla v prvopočátku vyvinuta pro jiné účely (ISAPI a také vytváření efektivních a výkonných COM objektů a ActiveX prvků (což jsou samozřejmě také COMy), lze ji (zejména od verze 7 která byla vydána s Visual Studiem .NET 2002) velmi efektivně a výhodně použít také pro tvorbu "obyčejných" Win32 aplikací, které nemají s technologií COM nic společného.


Copyright © Radek Chalupa, 2018