Radek Chalupa - vývoj software, konzultace a školení programování
Radek Chalupa

Radek Chalupa

· Vývoj software

· Školení a konzultace programování

· Software ke stažení


Přehled článků

NotifyIcon ve WPF aplikaci

Databáze SQLite v C/C++ - úvod

Buffering v GDI

Windows desktop aplikace s využitím ATL

WinForms a C++ - překreslování bez problikávání pozadí

WinForms a C++ - resources

WinForms aplikace ve Visual C++

Ovládací prvek Progress Bar

Ovládací prvek Trackbar

Rozšířený prvek ComboBoxEx

Pracujeme s ComboBoxem II.

Pracujeme s ComboBoxem I.

Vyhledávání souborů - zjištění obsahu složky

Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory

Uživatelsky kreslený ListBox II.

Uživatelsky kreslený ListBox

Uživatelsky kreslená tlačítka

Začínáme oživovat vzhled aplikace

Přehrávání multimédií pomocí MCI

Zvuky a animace

Ikona aplikace v oznamovací oblasti

Práce s registry

Výběr a načtení souboru

Subclassing ovládacích prvků

Další funkce pro práci s grafikou

Bitmapa a její vykreslení

Nastavení písma. Fonty.

Kreslení plošných objektů. Štětce.

Kreslení čárových objektů a další typy per.

Rozšiřujeme znalost GDI

ListBox a ComboBox. Program založený na dialogovém okně.

Ovládací prvky na dialogovém okně - úvod

Dialogy

Použití časovače. Vzhled prvků v novém stylu Windows.

Ovládací prvky Windows - úvod

Hlavní nabídka okna

Prostředky (resources) - úvod

Jednorázové kreslení do okna. Kontext neklientské oblasti.

Více o výpisu textu do okna - nastavení parametrů

Seznámení s Unicode. Začínáme s GDI - výpis textu do okna.

Základní stavební kameny Win32 programu

Úvod do programování ve Win API

Učíme se Win API – motivační úvod


Copyright © 2017 Radek Chalupa