Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

i3 v Debianu na notebooku

1.12.2021

Prostředí i3 vzhledem ke své odlehčenosti vhodné také na notebooky, včetně starších a obecně méně výkonných modelů.

V minulých příspěvcích na téma i3 jsem se zabýval konfigurací a nástroji na obecný desktop. Notebooky však mívají navíc některá hardwarová specifika vyžadující další "udělátka", která ve větších prostředích (Gnome, Xfce apod.) jsou již připravena ve ve výchozí instalační konfiguraci.

Připojení k síti wifi

Zatímco připojení k síti LAN se při instalaci (je vhodné instalovat při připojení kabelem) nastaví a nakonfiguruje automaticky, připojení k wifi bude třeba nastavit ručně.

Nejjednodušší cestou asi je nainstalovat balík network-manager-gnome. Ten obsahuje nástroj nm-applet. Ten by se měl po restartu spustit automaticky, neboť ve výchozím vygenerovaném konfiguračním souboru by měl být připravený řádek "exec --no-startup-id nm-applet", tedy ono "automatické" spuštění při startu i3. Pokud by tam snad nebyl, jednoduše tento řádek přidáte ručně. Tento aplet se "usadí" v "tray oblasti" stavového panelu a po kliknutí na jeho ikonu by se měla mimo jiné zobrazit nabídka dostupných wifi sítí v okolí s možností připojení. Po zadání hesla k síti wifi se toto připojení uloží a při dalších spuštěních systému již nemusíme heslo zadávat a při dostupnosti zvolené sítě se připojíme automaticky.

Nastavení jasu (podsvícení) obrazovky

Notebooky mají speciální klávesu (označenou většinou "fn" nebo podobně), přes kterou lze mimo jiné v kombinaci s další příslušnou klávesou (označenou symbolem pro zvýšení/snížení jasu) regulovat jas obrazovky. Ve velkých prostředích můžeme jas také regulovat v příslušném konfiguračním dialogu. Ve výchozí instalaci i3 na Debianu však asi zmíněná funkční klávesa nebude fungovat.

Osvědčeným řešením je nainstalovat balík light. Pak stačí navázat na požadované klávesové zkratky volání příkazu light s příslušným parametrem.

Na notebooku asi budeme chtít využít zmíněné funkční klávesy, přidáme tedy do konfiguračního souboru např. tyto řádky:

bindsym XF86MonBrightnessUp exec --no-startup-id light -A 4
bindsym XF86MonBrightnessDown exec --no-startup-id light -U 4

Parametr -A znamená zvýšení, zatímco parametru -U snížení následované požadovaným krokem v procentech. Samozřejmě můžeme použít libovolnou konfiguraci standardních kláves.

Zobrazení jasu ve stavovém panelu

Pokud používáte i3status, můžete si snadno zobrazovat se stavovém řádku aktuální hodnotu jasu, samozřejmě s aktualizací při změně. Do konfiguračního souboru i3status přidáme následující blok:

[backlight]
label=*
command=light -G
interval=once
signal=11

Samozřejmě label si můžete zvolit libovolný. Aby se zobrazená hodnota aktualizovala, je třeba při změně poslat procesu i3status signál 11. To provedeme úpravou v konfiguračním souboru i3, kde na příslušnou klávesu navážeme také následné odeslání signálu:

bindsym XF86MonBrightnessUp exec --no-startup-id light -A 4; exec pkill -SIGRTMIN+11 i3blocks
bindsym XF86MonBrightnessDown exec --no-startup-id light -U 4; exec pkill -SIGRTMIN+11 i3blocks

Sledování stavu baterie

Jedno z možností jak ve stavovém panelu sledovat stav nabytí baterie, je použití příkazu acpi. Je třeba mít nainstalovaný stejnojmenný balík, pokud by nebyl nainstalovaný ve výchozí instalační konfiguraci, nainstalujeme jej. Do konfiguračního souboru stavového panelu i3blocks pak na požadované místo přidáme např. následující řádky:

[battery]
label=BAT
command=acpi -b
interval=32
color=#a0ffa0