Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

Programovací jazyk C++

Naučíte se programování v jazyce C++, který využívá sílu a výkonnost jazyka C spojenou s komfortem objektového programování.

Přehled

Jazyk C++ se můžete učit v návaznosti na jazyk C, ze kterého vychází. Někteří striktní zastánci objektového programování doporučují začít se učit přímo jazyk C++, tedy začít hned s objekty. Já osobně si myslím, že každý programátor by měl vidět pod povrch, jak věci fungují, a když už si chcete nechat alespoň základy assembleru na později (při ladění programu se určitě velmi hodí alespoň zhruba rozumět dissasseblovanému kódu), určitě je dobré nejprve zvládnou základ jazyka C, především přesně chápat práci s pamětí a pointry a také např. bitové operace.

 • Seznámení s vývojovým prostředím (vyberete si podle doporučení)
 • Základní prvky jazyka C++, odlišnosti od C.
 • Konstanty a proměnné, typy proměnných v jazyce C++, struktury
 • Operátory - aritmetické a bitové operace
 • Příkazy pro větvení programu a cykly
 • Funkce: vytváření vlastních funkcí, parametry funkcí, přetěžování funkcí, návratové hodnoty funkcí, výchozí parametry
 • Práce s textovými řetězci v C++
 • Dynamická alokace paměti, ukazatele
 • Vícerozměrná pole
 • Ukazatele na pole struktur
 • Třídy a jejich vytváření
 • Členské funkce a proměnné, veřejné a neveřejné členy tříd
 • Instance třídy, statická a dynamická (ukazatele na třídy), pole tříd
 • Dědičnost tříd, vytváření vlastních knihoven tříd
 • Použití standardní knihovny C++

Požadavky

Jediným "požadavkem" je základní uživatelská znalost operačního systému Linux nebo Windows. Znalost jazyka C není podmínkou, ale urychlí celý proces zvládnutí C++.