Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

Programovací jazyk C

Naučíte se nejvýkonnější programovací jazyk C použitelný na širokou škálu typů aplikací.

Přehled

I po nástupu nových jazyků, jako C++, python, rust, C# apod. zůstává jazyk C tou nejsilnější zbraní, pokud samozřejmě nechceme psát aplikace v assembleru. Jeho zvládnutím, které ve skutečnosti není tak obtížné, jak se někdy traduje, bude tato síla ve vašich rukou.

Začnete od základů jazyka C, poznáte základní prvky a syntaxi jazyka, naučíte se pracovat s "céčkovými řetězci", ukazateli a pamětí vůbec. Jakmile toto zvládnete, budete mít v ruce silný a výkonný nástroj a současně pevný základ pro využití nadstavby jazyka C, kterou je C++ přinášející zejména možnost objektového programování s využitím tříd.

 • Seznámení s překladačem, editorem či vývojovým prostředím (vyberete si podle doporučení)
 • Základní prvky jazyka C
 • Konstanty a proměnné, typy proměnných v jazyce C, struktury
 • Rozsah platnosti proměnných, lokální, globální a omezené na modul.
 • Operátory - aritmetické a bitové operace
 • Příkazy pro větvení programu a cykly
 • Funkce: vytváření vlastních funkcí, parametry funkcí, návratové hodnoty funkcí
 • Práce s textovými řetězci v C
 • Ukazatele, dynamická alokace paměti
 • Vícerozměrná pole
 • Ukazatele na pole struktur
 • Ukazatele na funkce jako parametry funkcí a jejich využití
 • Použití inline assembleru
 • Použití více modulů v programu
 • Kompilace programu, možnosti optimalizace
 • Hledání chyb, ladění programu, debugger, disassembler

Požadavky

Jediným "požadavkem" je základní uživatelská znalost operačního systému Linux nebo Windows a především chuť naučit se skutečně programovat, to znamená vědět jak věci uvnitř fungují, nikoliv jen používat hotové funkce a knihovny.