Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

Vývoj software na zakázku

Vývoj kvalitního software na zakázku. Garance profesionální úrovně a kvality podloženou dlouholetou praxí v oboru.

Typ software

Může jít o software různého typu:

  • kompletní aplikace sestavené podle požadavků zadavatele
  • komponenty a utility ve formě sdílených/dynamicky linkovaných knihoven
  • multimediální aplikace a jejich komponenty
  • knihovny a moduly určené vývojářům software

Smluvní podmínky pro vývoj software na zakázku

Konkrétní smluvní podmínky jsou vždy stejně jako cena předmětem individuálního jednání. Jsou možné zejména tyto varianty:

  • Smlouva o dílo - v tomto případě bude smluvně stanovena cena za finální produkt. Zadavatel (Vaše firma) se stane vlastníkem práv na použití a popřípadě i prodej (šíření) produktu (programu nebo programové komponenty).
    • Pokud bude předmětem smlouvy (dodávky) spustitelný kód (exe, dll a pod.), zůstane dodavatel (Radek Chalupa) výhradním vlastníkem autorských práv na zdrojový kód programu a produkt bude poskytnuta záruka na dobu 12 měsíců (lze sjednat i jinou délku záruky), po kterou se dodavatel zavazuje opravit případně chyby objevené po předání produktu.
    • Pokud bude předmětem knihovna zdrojových kódů (například ATL či MFC tříd) budou autorská práva na zdrojový kód rozdělena mezi dodavatele a zadavatele v tom smyslu, že obě strany mohou využívat předané zdrojové kódu pro další vlastní vývoj - může ale nemusí být dále stanoven pro obě strany platící zákaz poskytování těchto zdrojových kódů jiným subjektům (toto se samozřejmě bude týkat pouze zdrojových kódů, nikoliv spustitelných souborů vytvořených na základě těchto kódu - ty bude možné vždy poskytovat či komerčně využívat oběma stranami.
  • Autorská smlouva - je také možné spolupracovat na základě autorské smlouvy či externí spolupráce. V tomto případě budou na Vaší firmu převedena autorská práva na vytvořený software včetně zdrojového kódu a autor se zříká nároku na jeho vlastní šíření.

Kvalita a garance

Mám dlouholetou praxi ve vývoji software. Již mnoho let se věnuji vývoji především v jazyce C/C++.

Jsem autorem knih o programování a mnoha článků na toto téma.