Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

Tipy pro i3 - obrazovka a oznámení

16.4.2021

i3 je dlaždicový správce oken, rychlý a odlehčený, ale výborně konfigurovatelný. Je zaměřený na ovládání klávesnicí s plně nastavitelnými klávesovými zkratkami. Je napsaný v jazyce C s knihovnou xcb.

V předchozím článku o i3 jsme si ukázali, že veškerou konfiguraci týkající se přímo i3 zapisujeme do konfiguračního souboru na cestě /home/jmeno-uzivatele/.config/i3/config.

FEH - prohlížeč obrázků a nastavení pozadí

FEH je lehký, nenáročný a velmi rychlý prohlížeč souborů vhodný pro prostředí jako je i3. Kromě toho umí nastavit pozadí plochy a to i různé obrázky pro vícemonitorové uspořádání. Pro oba zmíněné účely je výborně konfigurovatelný. Popis parametrů získáme standardně příkazem

man feh

Nastavení pozadí v i3 pomocí FEH provedeme spuštěním v konfiguračním soubory jako ostatní automaticky spouštěné aplikace. Pokud chceme jako pozadí použít rast (dlaždicové rozložení), přidáme následující příkaz:

exec feh --bg-tile /nejaka-cesta-k-souboru/soubor-obrazku.png

Při vícemonitorovém uspořádání můžeme specifikovat různé obrázky pro každý monitor, např.

exec feh --bg-center /cesta-k-souboru-vlevo.png /cesta-k-souboru-vpravo.png

Zamykání obrazovky

Zabezpečení zapnutého počítače v nepřítomnosti můžeme využít funkce správce obrazovky (display manager, např. lightdm) nebo samostatné aplikace, kterou spustíme např. klávesovou zkratkou.

Zamčení pomocí display manageru provedeme příkazem:

dm-tool lock

Takto zamčenou obrazovku pak odemkneme přihlašovacím dialogem display manageru.

Ve standardních repositářích najdeme více aplikací pro vlastní zamykání obrazovky, s balíkem i3 bude pravděpodobně současně nainstalován balík i3lock (pokud ne doinstalujeme jen ručně). Tento zamykač vyvoláme příkazem i3lock. Pokud jej spustíme bez parametrů, celá obrazovka (resp. všechny monitory) bude vyplněná bílou barvou a zamčená. Odemkneme ji tak že prostě začneme na klávesnici zadávat vlastní přihlašovací heslo. Psaní hesla je indikováno naskakujícími částmi kružnice. Po potvrzení klávesou enter se obrazovka odemkne, v případě chybného hesla se objeví červený kruh s textem "wrong". i3lock si můžeme přizpůsobit různými parametry, např. parametrem -c následovaným RGB hodnotami nastavit barvu pozadí zamčené obrazovky, parametrem -i následovaným cestou k souboru specifikovat obrázkem na pozadí. Všechny možné parametry si samozřejmě zjistíme na manuálové stránce vyvoláním man i3lock v terminálu. Samozřejmě vyvolání zamčení obrazovky je vhodné navázat na klávesovou zkratku, např. tento řádek v konfiguračním souboru.

bindsym Ctrl+Shift+z exec i3lock --color=001020 --image=/cesta/soubor.png

Opis obrazovky

Jedním z odlehčených programů pro opis obrazovky (včetně možností jako pouze aktivní okno nebo interaktivní výběr oblasti) je scrot. Samozřejmě je vhodné nastavit v konfiguračním souboru zvolené klávesové zkratky pro požadovaní akce. Následující příklad ukazuje opis pomocí klávesy PrintScreen v kombinacích s klávesami Ctrl a Shift pro 3 základní režimy opisu (celé obrazovka, aktivní okno a vybraná oblast) s tím že v dalším parametru zvolíme složku a název souboru, v němž je datu a čas opisu:

# opis celé obrazovky
bindsym Print exec scrot /slozka-s-opisy/obrazovka-%Y-%m-%d-%H-%M-%S.png
# opis okna které má fokus
bindsym Ctrl+Print exec scrot -u /slozka-s-opisy/obrazovka-%Y-%m-%d-%H-%M-%S.png
# opis interaktivního výběru oblasti
bindsym Ctrl+Shift+Print exec scrot -s /slozka-s-opisy/obrazovka-%Y-%m-%d-%H-%M-%S.png

Notifikace

Pro zobrazování oznámení (notifikace) můžeme použít lehký ale silně konfigurovatelný program dunst. Jeho automatické spuštění provedeme řádkem v konfiguračním souboru:

exec dunst -conf /home/slozka-uzivatele/.config/dunst/dunstrc

Pokud zadáme cestu ke konfiguračnímu souboru, jak je uvedeno výše. Výchozí konfigurační soubor si do domovské složky zkopírujeme z umístění které se může lišit podle verze, např. v Debianu 10 s dunst 1.3.2 je tento soubor v /etc/xdg/dunst, podle dokumentace v novější verzi může být v /etc/dunst. Každopádně není problém ho najít vyhledávačem souborů (např. catfish) pod jménem dunstrc. Soubor obsahuje podrobné komentáře, takže vlastní konfigurace, jako např. velikost písma, barvy je intuitivní.