Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

Psaní a spouštění PHP skriptů ve Visual Studio Code

17.9.2019

Pro psaní a testování PHP skriptů doporučuji rozšíření od Felixe Beckera PHP Intellisense a PHP Debug. Když ve Visual Studio Code na kartě rozšíření zadáte do vyhledávacího pole "PHP", najdete obě rozšíření hned mezi prvními. Samozřejmě musíte mít nainstalované PHP, tj. v Linuxu balík php.

Nyní můžeme vytvořit složku, ve které budou soubory potřebné pro Visual Studio Code.

Ve Visual Studiu Code zvolíme "otevřít složku" a vybereme tuto vytvořenou složku. Popřípadě většina správců souborů by po instalaci Visual Studio Code nabídnout možnost otevření vybrané složky ve VSCode z kontextové nabídky složky.

Nyní vytvoříme nový soubor s příponou .php. S výše zmíněným rozšířením máme nyní k disposici pokročilý editor PHP včetně intellisense a zobrazením symbolů a funkcí v záložce outline. Pro otestování si napíšeme jednoduchý kód zobrazující informace o PHP.

<?php

echo "testovací skript" . PHP_EOL;
echo "----------------" . PHP_EOL;
echo phpinfo();

Abychom se nemuseli přepínat do terminálu a spouštět skript sami, vytvoříme si podsložku .vscode do které umístíme soubor launch.json, který bude "spuštěn" příkazem "start debugging" nebo "start without debugging" (defaultně klávesa F5 nebo Ctrl+F5). Tento soubor bude mít následující obsah:

{
	"version": "0.2.0",
	"configurations": [
		{
			"type": "php",
			"name": "spustit PHP script",
			"request": "launch",
			"program": "${file}",
			"runtimeExecutable": "php"
		}
	]
}

Řádek "program": "${file}" znamená že se spustí php soubor, který je právě otevřen v editoru a má fokus.