Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

WinForms aplikace ve Visual C++

20.2.2017

Pokud chcete pro vývoj aplikace použít technologii WinForms (.NET Framework) a psát v jazyce C++, tak v aktuálně (v době psaní tohoto článku) nejnovější verzi Microsoft Visual Studia 2015 se při zakládání nového projektu typu „Visual C++ -> CLR“ již nenabízí možnost přímo vytvořit WinForms aplikaci. Je tedy nutné si projekt vytvořit a nakonfigurovat „ručně“. Dobrou zprávou je že po vytvoření projektu nám Visual Studio stále nabízí podporu pro vizuální vývoj WinForms aplikace napsané v C++. Ostatně možnost vytvořit CLR aplikaci v C++ zůstala zachována pro projekt typu „Class library“, jejíž vývoj je pokud jde o použití vizuálních nástrojů v principu stejný jako u exe aplikace. Takže jak na to?

Tím by mělo být vše hotovo a po "rebuildu" projektu by se po spuštění měl zobrazit hlavní "formulář" stejně jako u WinForms aplikace vytvořené v jazyce C# nebo Visual basic.

Zde si můžete stáhnout ukázkový projekt pro MS Visual Studio 2015:  winforms-cpp-25-2-2016.zip